Gratis verzending in NL vanaf €20

Actievoorwaarden en spelregels winacties

 1. Winacties worden uitgeschreven door NTLK MEDIA onder de handelsnaam RietjesFabriek gevestigd te Breda. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je gereageerd hebt op het bericht met de actie, bijvoorbeeld op Social Media (zoals Facebook of Instagram etc.) of op de website. Uiteraard dien je te voldoen te voldoen aan de gevraagde stappen in het bericht waarin de actie is aangekondigd. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Het platform waarop de actie gehouden wordt, bijvoorbeeld Instagram of Facebook, heeft zelf niets met de actie te maken.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
 7. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie. 
 8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd op de account waarmee aan de actie is deelgenomen (bijvoorbeeld via e-mail, Facebook Messenger of Instagram).
 11. NTLK MEDIA/RietjesFabriek kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door NTLK MEDIA/RietjesFabriek voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. 
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door NTLK MEDIA/RietjesFabriek.
 16. NTLK MEDIA/RietjesFabriek handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met NTLK MEDIA/RietjesFabriek, Marialaan 17B, 4834 VH Breda, +31641390280, e-mail: support@rietjesfabriek.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst via e-mail een reactie.